ALU-X: 铝材打磨专家

关于 VSM

VSM AG 拥有 850 多名员工、子公司和销售合作伙伴,遍布 70 个国家 / 地区,目前拥有 160 年的磨料磨具生产经验,是全球磨料磨具市场上最知名的公司之一。我们的核心专业领域是生产涂附磨具。VSM 根据行业用户、专业人士和专业经销商的需求开发先进的金属加工磨料磨具解决方案。

VSM Abrasives (China) Co. Ltd.
Rooms 203/205, Building C, No. 38
Xuxiang Road, Qingpu District
Shanghai, P.R. China
Postal Code: 201702
P +86 21 5976 2011
F +86 21 6270 2646
sales@vsmabrasives.com.cn
www.vsmabrasives.com.cn

联系人

查找您当地的联系人

查找您当地的联系人